แนะนำตัวละคร (Character introduction)

Let's get to know the main characters of this book.

ไมเคิล Michael, กล้วย Gluay and ครูสมุ้ก Kru Smuk

Play and pause the Thai audio below to listen the character inttrtoduction.

แนะนำตัวละคร.pdf
Complete and Continue