แนะนำตัวละคร (Character introduction)

Read Thai exercise 2 Introduction.pdf